Betaling mislukt of geweigerd

Betaling geweigerd

Helaas is creditcard fraude nog steeds een groot probleem voor webshops. HWG is verantwoordelijk voor het voorkomen van frauduleuze orders. Onze Payment Service Provider (PSP) heeft daarom het recht om informatie van je bank in te zien als het adres op de kaart niet overeenkomt met het verzendadres en bij verdenking van fraude de betaling te weigeren.

We hebben ook het recht om bestellingen te annuleren of betalingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Wij rapporteren alle (pogingen tot) creditcardfraude aan de creditcard maatschappij.

Als uw betaling ten onrechte is geweigerd, kan je contact opnemen met onze klantenservice.

Betaalproces afgebroken

Wanneer het betaalproces terwijl je op onze site zit wordt afgebroken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

Betaling mislukt

Wanneer de betaling mislukt bij Ideal, de bank, creditcard maatschappij, etc. Neem dan contact op met betreffend bedrijf.