Horloge.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te laten functioneren en je een veilige website te bieden tijdens het winkelen. Daarnaast gebruiken wij cookies om je beter en persoonlijker te helpen; Met deze cookies volgen wij en derde partijen jouw gebruik van onze site, tonen wij op jouw voorkeuren afgestemde advertenties en verzamelen wij informatie om onze website te optimaliseren. Meer informatie?

Als je op 'accepteren' klikt of verdergaat op onze website, gaan we ervan uit dat je dat goedvindt.

Gratis bezorging horloges boven € 50

Algemene Voorwaarden voor wedstrijden en winacties op HWG sites

DECEMBER 2015 - Win aankoopbedrag terug op www. Horloge.nl/Horloge.be
 
Algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie op de website of sociale media kanalen van Horloge.nl en/of Horloge.be.
 
 1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Holland Watch Group (HWG) te Rotterdam.
 
2. Deelname is kosteloos en geldt alleen voor terugkerende klanten die een horloge aanschaffen in de maand december 2015. Door deelname aan de winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden.
 
3. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Een deelnemer kan in de actieperiode van 31 dagen maximaal één keer winnen. HWG behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat één van deze algemene voorwaarden worden overtreden, getracht wordt de actie te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie te beïnvloeden.
 
4. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland en België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf Holland Watch Group en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het (e-mail)adres welke is gebruikt voor deelname aan de wedstrijd.
 
5. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook, Instagram of Twitter. Het liken van de Facebookpagina van Horloge.nl is geen voorwaarde voor deelname aan de actie.
 
6. De looptijd van de winactie is van 1 december t/m 31 december 2015.
 
7. Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Holland Watch Group bepaald. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname.
 
8. Uitslagen van de winactie worden bekend gemaakt via de sociale media kanalen van Horloge.nl.  De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een e-mail bericht. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden uitgekeerd. Na deze termijn behoudt HWG  zich het recht voor om een nieuwe winnaar te kiezen. HWG is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. HWG is niet aansprakelijk voor verlies of gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.  
 
9. Deelnemers aan de actie gaan ermee akkoord dat de door hen op de sociale media kanalen van HWG gepubliceerde beelden door HWG worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.  
 
10. Prijzen zijn niet op naam overdraagbaar. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden door betrokken webshop, dan is HWG hiervoor niet aansprakelijk.
 
11. Spel uitslagen van HWG zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. HWG behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 
12. HWG behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 
13. HWG of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Daarnaast kan HWG geen garantie afgeven dat de website of sociale media kanalen altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
 
14. De gegevens die HWG verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@hwg.nl.
 
15. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. HWG behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.